HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli)

ETAP I:

 • Identyfikujemy i oceniamy zagrożenia przed szkodnikami,
 • Rozpoznajemy krytyczne punkty kontrolne, w jakich pojawić się może zagrożenie celem jego zwalczenia,

Dla każdego punktu kontrolnego ustalamy i podejmujemy zakres działań:

 • Montaż i oznakowanie pułapek monitorujących owady biegające,
 • Montaż i oznakowanie pułapek monitorujących owady latające,
 • Montaż i oznakowanie stacji deratyzacyjnych na zewnątrz,
 • Założenie siatek przeciw owadom
 • Montaż systemów przeciw ptakom
 • Montaż lamp owadobójczych,

Dla każdego punktu kontrolnego określamy limity akceptowalne i nieakceptowane.

 

ETAP II

Wprowadzamy system monitoringu punktów kontrolnych:

 • Wymiana preparatów deratyzacyjnych,
 • Kontrola i wymiana pułapek monitorujących owady latające
 • Kontrola stacji deratyzacyjnych,
 • Kontrola i wymiana pułapek monitorujących owady biegające,

Podejmujemy działania korygujące w sytuacji osiągnięcia limitów nieakceptowanych:

 • Dezynsekcja opryskowa,
 • Dezynfekcja,
 • Deratyzacja,
 • Fumigacja,
 • Zamgławianie,
 • Działania higieniczne, mechaniczne, chemiczne GHP, HACCP - pełna dokumentacja