Audyt biologa terenowego

ROLA BIOLOGA TERENOWEGO?

 • kontrola pomieszczeń oraz otoczenia zakładu pod kątem występowania szkodników,
 • sprawdzenie słabych punktów zakładu: zlokalizowanie miejsc, w których szkodniki mogą wystąpić na skutek jakichś błędów, niedopatrzeń czy słabości,
 • ocena pracy firmy DDD wdrażającej w danym zakładzie system HACCP – sprawdzenie jego adekwatności, ewentualne wskazanie alternatywnych metod,
 • ocena rzetelności dokumentacji przygotowanej przez firmę wdrażającą HACCP,
 • przygotowanie raportu i odpowiednich zaleceń.

Audyt biologa terenowego obejmuje następujące zagadnienia z zakresu ochrony zakładu przed szkodnikami:

 • Ocenę ryzyka zanieczyszczenia zakładu przez szkodniki
 • Ocenę szczelności przed szkodnikami zakładu/obiektu oraz ogólnego stanu budynków
 • Wskazanie przypuszczalnych miejsc bytowania szkodników oraz dróg ich przemieszczania w obrębie zakładu
 • Ocenę wdrożonych standardów ochrony zakładu przed szkodnikami w tym analizę funkcjonującej dokumentacji Pest-Control
 • Ocenę zagrożeń związanych z surowcami, warunkami magazynowymi, personelem produkcyjnym
 • Ocena higieny mikrobiologicznej obszarów produkcyjnych

 

Audyt kończy się opracowaniem raportu, w którym opisuje stwierdzenia obserwacji (w tym również zdjęciową) wraz z zaleceniami działań korekcyjnych i korygujących. Dodatkowo jest możliwość uzyskania informacji odnośnie procentowego stopnia spełnienia wymagań.